Wtorek, 28 maja 2024

Niesprawiedliwe losowania? Matematyka odkrywa błędy w loteriach.

12 grudnia 2021

Matematycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zbadali procedury losowania nagród. Udowodnili, że losy różnych uczestników nie mają równych szans na wygraną. Czy loterie, w których pule sięgają setek tysięcy złotych, są niesprawiedliwie rozstrzygane?
Dwóch pracowników z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziło analizę treści regulaminów regulujących przebieg losowania nagród. Zebrano ponad 100 regulaminów loterii opisujących ręczne losowania nagród. Niektóre loterie nadal funkcjonują. Tematem zainteresowali się dr hab. Grzegorz Gabor (prof. UMK) z Zakładu Nieliniowej Analizy Matematycznej oraz dr Bartosz Zieskiewicz z Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej. Sprawdź: https://spokeo.pl/

Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań opracowali oni opinię naukową.

"(...) Procedura opisana w Przykładzie nie gwarantuje wyrównania szans uczestników loterii. Jest ona jednak wygodna dla organizatorów ze względu na szybkość zakończenia losowania.

Może się zdarzyć, że prawdopodobieństwo wygranej dla niektórych uczestników będzie inne niż dla innych. Innymi słowy, los danego gracza był mniejszy niż losy pozostałych, kulki w maszynie losującej były cięższe, a koło częściej zatrzymywało się na polach "bankrutów".

Unikalną okolicznością jest również przekonanie organizatorów loterii, że zezwolenie na jej zorganizowanie zwalnia ich z obowiązku oceny regulaminu w świetle innych przepisów, w szczególności dotyczących wzorców umownych i klauzul niedozwolonych w umowach konsumenckich (art. 384). Kodeks cywilny. Analizę prawną w tym zakresie przeprowadziła Monika Jurkiewicz.

Zobacz także: Wyniki Lotto

Ochrona praw konsumentów na gruncie przepisów loteryjnych

Sądy w Polsce niejednoznacznie odnoszą się do kwestii regulaminów gier hazardowych i przepisów kontrolujących wzorce umowne. W kontekście ochrony konsumenta należy przyjrzeć się także różnym instrumentom realizacji tego prawa, jak np. ustanowienie obowiązków informacyjnych. Chodzi tu o szereg szczegółowych regulacji, które sprowadzają się do obowiązku przedsiębiorcy do udzielenia konsumentowi na etapie przedkontraktowym informacji umożliwiających mu podjęcie świadomej i racjonalnej decyzji co do warunków i zawarcia umowy.

Badanie regulaminów polskich loterii pieniężnych

Badanie regulaminów loterii organizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat zostało przeprowadzone przez ekspertów portalu loteria.org.pl we współpracy z kancelarią prawną Moniki Jurkiewicz (kancelaria-jurkiewicz.pl). Ochrona praw konsumentów została dokładnie przeanalizowana w ponad 100 dokumentach, które zostały zatwierdzone przez stosowne zezwolenia. W "Raporcie z analizy regulaminów loterii" opublikowano jej wyniki.

Analiza regulaminów loterii promocyjnych

Publikacja Raportu ma zachęcić loterie do poprawy standardów ochrony konsumentów i skłonić je do autokorekty. Mankamentem, który dostrzega profesjonalny dostawca loterii promocyjnych w kontakcie z uczestnikami gry, jest stosowanie regulaminów, które nie gwarantują, a w skrajnych przypadkach całkowicie pozbawiają ich równych szans w grze o nagrody.

Co oznacza równość szans w grze o nagrody? Jest to taki sposób wyłaniania zwycięzców, który nie zaniża prawdopodobieństwa wygranej każdego zgłoszenia. Algorytmy losujące mogą jedynie zagwarantować równe szanse dla każdego biletu (zgłoszenia, udziału) do loterii. Zobowiązania te wynikają m.in. z Zielonej Księgi w sprawie gier hazardowych (UE), o której mowa w niniejszym Raporcie.

Więcej na: https://spokeo.pl/wyniki